logo
Main Page Sitemap

Hr woo slot maskine hr varebesidder


Arbejdet i marken omfatter kørsel af traktor, mejetærsker, roekørsel i ca 1/3 af tiden.
Det betyder blandt andet, skovning af træ, plantning, dræning og hegning i nybeplantninger.
Korrekt håndtering og behandling af dyrene lægger os meget spil og vind penge klasse nært og vi tolerer ikke uetisk håndtering eller morale i vores stalde.
Faciliteterne omfatter moderne bad- og omklædning til både mænd og kvinder.Alt sammen placeret i vores flis-opvarmede maskin- og værkstedshal som desuden omfatter både lager/depot, redskabsrum, stort tømmer/snedker-værksted og maskinværksted.Dette er kombineret med moderniseret brug af maskiner hvilket gør arbejdspladsen til en sund og effektiv arbejdsplads.Som ansat i landbruget varetager du også skovbruget.Derudover kommer ud- og indtagning af korn.Da vi som landbrugserhverv er afhængig af vejrforholdende vil arbejdsopgaverne derfor variere derefter.Vi ønsker at vores medarbejdere skal have et sundt forhold til dyrene da det giver et bedre arbejdsmiljø blandt medarbejdere og omverden.Derudover et stort folkerum med køleskab og andet.Dette kan være som ansvarlig for farstalden eller løbestalden.Derudover kommer løbende reparationer, vedligeholdelse af maskiner og andet, samt vedligeholdelse af driftbygninger og udenomsarealer.Der vil altid være fokus på at prioritere produktion i spidsperioderne men alsidighed er en stor del af den daglige arbejdsgang på Rudbjerggaard og Fredsholm Godser, ligesom manuelt arbejde stadig er en del af livet på landet, om end det er meget reduceret.Vi tilbyder de nyeste mandskabsfaciliteter der kendetegner enhver moderne arbejdsplads, samt medarbejderudvikling i form af diverse kurser.De daglige rammer som ansat i svinestalden skiller sig ud fra markbruget ved i højere grad at fokusere på den enkelte medarbejders specifikke kompetencer.


Sitemap